Търговски, офис и промишлени имоти обратно в каталога

Няма изображение

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Област Пловдив гр. Стрелча

локация: Област Пловдив - гр. Стрелча виж на картата

вид на имота: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

начин на продажба: ПУБЛИЧНА ПРОДАН

квадратура (кв.м.): 3 292

дата: 03.04.2012г.

етаж: 1-етаж

Лева/ЕвроЦена:61920 лв

Обява за публична продан на ипотекиран имот в полза на ОББ АД

По изп. дело 20118200402468
При ЧСИ, рег. № 820 Тодор Луков, с адрес гр. Пловдив ул."Хан Кубрат" 1 ет.5 оф. 506.

Недвижим имот : УПИ N3 по регулационния план на гр. Стрелча, целия с площ 3 292 кв. м., заедно с изградените върху него БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И МОБИЛНА ГАЗСТАНЦИЯ, заедно с ОФИС към бензиностанцията , със застроена площ на офиса съгласно одобрени архитектурни проекти - 32.40 кв. м. и заедно със всички други подобрения и приращения трайно прикрепени към земята и сградата.

Първоначалната цена е 61 920/ шестдесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева/ лв. на недвижимия имот.

Публичната продан ще се проведе от 03.03.2012г. до 03.04.2012 г.

Желаещите да закупят имота, могат да се явят в канцеларията на Панагюрски Районен съд ,при Съдебно изпълнителна служба, всеки работен ден, за да прегледат изпълнителното дело, както и на посочения адрес на имота: гр. Стрелча, обл. Пазарджик всеки понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00ч.през времетраенето на продажбата на публичната продан, посочена по-горе, за да огледат имота.
За участие в публичната продан всеки желаещ, съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, внася задатък от 10% от оценката на недвижимия имот, по банковата сметка с титуляр: ЧСИ Тодор Луков рег. N 820,
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG38STSA93000011655023
по изпълнително 20118200402468 представя запечатан плик, който съдържа: Оферта с предложената цена и препис от вносната бележка за внесен задатък.
Ако при обявяването на купувач някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по- висока с размер на един задатък , това се отразява в протокола и се подписва от наддавача. Стъпката при наддаването е размера на задатъка.
За купувач на имота се смята този наддавач , който е предложил най- висока цена.
Обявяването на купувач ще се извърши на 04.04.2012г. (сряда) в началото на работния ден от ЧСИ в сградата на РС Панагюрище на адрес: ул. „Петко Мачев" 2 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол.

Лица за контакт:
ЧСИ Тодор Луков тел.032 650072 08946509490
Зорница Димова 02/811 25 49

Лица за контакт

  • име:ЧСИ Тодор Луков

    телефон:032 650072 08946509490

    e-mail:

  • име:Зорница Димова

    телефон:02/811 25 49

    e-mail:

Форма за контакт

Презареди

Затвори